Reklamčný poriadok

Reklamačný poriadok je platný pre maloobchodný predaj a pre predaj cez internetový obchod www.drevbyt.sk

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok

Reklamáciu pred vrátením tovaru odporúčame konzultovať telefonicky (033 73 201 61) alebo e-mailom (drevbyt [at] drevbyt.sk)

1. PREDMET REKLAMÁCIE

1.1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od firmy Drevbyt.

2. ZÁRUČNÁ DOBA

2.2. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia.  

 

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

3.1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
3.2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na ošetrovanie nábytku.
3.3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou (35 – 75%), alebo interiérovou teplotou (14 - 30°C), chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením
3.4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
3.5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
3.6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

3.7. Zo zodpovednosti za vady je taktiež vyňaté bežné opotrebenie tovaru a vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, 

 

4. REKLAMÁCIU TOVARU NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ :

4.1 na tovar, ktorý bol vyrobený 'na objednávku zákazníka vo veľkostnom a farebnom prevedení, ktoré je unikátne pre danú objednávku ak sa vzťahuje na príčiny spojené s atypickým prevedením, kde boli prevedené zmeny a odchýlky od štandardného prevedenia.
4.2 na farebnú odchýlku výrobku z masívneho dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite masívneho dreva, jeho vlastnostiam a zloženiu. Farebné prevedenia produktov na www.drevbyt.sk alebo na zobrazovacích zariadeniach nemusia vykresľovať v ich reálnej podobe.
4.3 na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a kresbou masívneho dreva do miery, ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami.

 

5. VRÁTENIE TOVARU

5.1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať, alebo osobne priniesť na adresu Ing. Peter Palatinus- Drevbyt, Kalinčiakova 12, 920 01 Hlohovec. 
5.2. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
5.3. V prípade zaslania tovaru je nutné ho vhodne zabaliť tak, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu.