Návod na používanie a ošetrovanie dubového nábytku

Drevené časti

Naše výrobky sú vyrobené z prírodného materiálu – dubové drevo, koža. Prírodný charakter dokladá farebná premenlivosť, rastové chyby dreva alebo kože, zmeny textúry dreva alebo drobné trhlinky, vrásnenie alebo vlnenie kože a látok. V žiadnom prípade sa nejedná o chyby, práve naopak. S každým výrobkom DrevByt totiž získavate nezameniteľný originálny kus nábytku vytvorený ľuďmi. Môžete si byť istí, že rovnaký stôl, stoličku, akú máte vy, už nikto iný mať nebude.
Každý kus dreva má svoj jedinečný charakter a kresbu, preto nemožno vyrobiť dva úplne rovnaké výrobky alebo zaistiť, aby stolový plát a nadväzujúce dosky mali zhodný vzhľad. Tiež hrče alebo drieňové lúče patria k prirodzeným vlastnostiam dreva. Na našich výrobkoch sa môžete stretnúť s drobnými zdravými hrčami, ktoré dokladujú prírodný pôvod materiálu.
Ako prírodný materiál drevo neustále dýcha a reaguje na okolité prostredie. Vďaka tomu môže dôjsť počas životnosti dreveného výrobku k drobným vlasovým trhlinám alebo miernemu vystúpeniu   štruktúry dreva na povrch. Negatívny vplyv na povrch má pôsobenie tekutín. Ktoré môžu presiaknuť a spôsobiť fľaky alebo kolieska po pohároch a pod. Rozliate tekutiny odporúčame ihneď vytrieť dosucha. K poškodeniu alebo farebnej zmene olejovaného povrchu môže dôjsť aj odložením  horúceho riadu na stolový plát. Tomuto nežiaducemu  javu sa dá zabrániť šetrným zaobchádzaním a používaním podložiek pod riad.
Kvôli vplyvom vonkajšieho prostredia je u masívnych plátov stanovená rozmerová tolerančná odchýlka  ± 3-5 mm. Táto výnimka sa týka aj nadväznosti stolového plátu a rozkladacích dosiek.

Pravidelná a odborná starostlivosť predlžuje životnosť každého výrobku a tým aj vašu spokojnosť s jeho užívaním. Dovoľte nám preto zoznámiť vás s informáciami, ako najlepšie výrobky DrevByt používať a šetrne ošetrovať.
Povrchové dokončenie olejovaním vyžaduje pravidelnú starostlivosť a preventívne šetrné zaobchádzanie. Prach z drevených častí výrobku odstráňte mäkkou, čistou  a suchou prachovkou z materiálu, ktorý nepúšťa vlákna (bavlna, ľan). Rozliate tekutiny ihneď z povrchu odsajte pomocou textilnej alebo papierovej utierky tak,  aby ste tekutinu po povrchu zbytočne nerozmazávali. Potom povrch zotrite dobre vyžmýkanou handričkou v smere vlákien dreva a ihneď vytrite dosucha. Väčšie znečistenie takisto nenechávajte na
povrchu zaschnúť, ale ihneď ich odstráňte a povrch zotrite rovnakým postupom.

Olejovaný nábytok odporúčame pravidelne kontrolovať a v prípade potreby ošetriť povrch novým nánosom oleja. Počas výroby môže drevo absorbovať olej nerovnomerne, a preto môže byť povrch na niektorých miestach na dotyk drsnejší alebo pórovitý. Samotný olej tiež prirodzene vysychá. Drsné a odreté miesta, lesklé okraje, škvrny, drobné škrabance, zašpinenia od topánok a podobne možno tiež opraviť novým nánosom oleja.

Čalúnené časti

Pri čalúnených výrobkoch môže počas čalúnenia alebo počas používania výrobku dôjsť k miernemu zvlneniu a vrásneniu poťahového materiálu. Rovnako tak počas používania výrobku môže dochádzať vzájomným trením materiálov k tvorbe žmolkov na najviac namáhaných miestach. Tieto zmeny sú dané vlastnosťami čalúnnického materiálu alebo technológií čalúnenia a nie sú dôvodom k reklamácii.

U svetlých odtieňov látok, koženiek i prírodnej kože môže dôjsť k ich zafarbeniu počas kontaktu s inými materiálmi (nestálofarebné textílie, denim, noviny, časopisy a i.). Zafarbenie vplyvom chemickej reakcie farebných pigmentov nie je známkou zníženej kvality čalúnnických materiálov a nie je dôvodom na reklamáciu.

Prírodná koža

Prírodná koža je veľmi vyhľadávaným čalúnnickým materiálom, pretože je poddajná a teplá na dotyk, má charakteristickú vôňu a je odolná proti opotrebeniu. Jej kvalita závisí od spôsobu života zvieraťa, ale aj na spracovaní. Drobné defekty, ktoré vznikli za života zvieraťa, ako sú vrásky, krvné žilky, jazvičky, škrabance, sa považujú za povolené chyby a naopak  sú na koži vyžadované ako potvrdenie „pravosti a jedinečnosti kože“. K nepovoleným chybám sa počítajú hlboké škrabance, vypálené značky, riedka useň a tiež vady vzniknuté počas spracovania. Väčšie i menšie chyby starostlivo vyberáme zo strihového plánu, aby čalúnenie bolo čo najkvalitnejšie.

Ošetrovanie prírodnej kože

Prach pravidelne odstraňujte pomocou vysávača s jemnou sacou silou alebo vlhkou bavlnenou handričkou. Rozliate tekutiny odstraňujte ihneď odsávaním pomocou suchej bavlnenej alebo papierovej utierky. Ani iné znečistenia nenechávajte na povrchu zaschnúť. Odstráňte ich ihneď vlažnou vodou. Povrch ľahko utrite navlhčenou bavlnenou handričkou a vytrite dosucha. Akonáhle koža absorbuje tekutinu, môže byť škvrna nenávratná! Kompletné čistenie a konzerváciu kože odporúčame vykonávať 2-4x za rok podľa intenzity užívania špeciálnymi prostriedkami na kožu. Pri použití sa riaďte pokynmi výrobcu a prípravok otestujte najskôr  na menej viditeľnom mieste.

Údržba olejovaného dubového nábytku

Nábytok, ktorý ste si zakúpili je povrchovo upravený tvrdým voskovým olejom Rubio Monocoat Oil Plus
Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou u moderného masívneho nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním.

Čerstvo naolejované plochy sú veľmi citlivé na vlhkosť, vodné mláky ihneď zotrite. V prvých 10 dňoch čistite len na sucho.

Po 10-14 dňoch od zakúpenia výrobku je vhodné všetky, ale hlavne horné plochy stolov a stolíkov nábytku ošetriť.

Ak ošetrenie zopakujeme spočiatku 1-2x do mesiaca, vytvorí sa súvislá ochranná vrstvička, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku elegantný lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

Bežná údržba a čistenie:

 1. Najskôr odstráňte hrubú nečistotu suchou handrou.
 2. Umývajte povrchy len s mierne navlhčenou handrou a potom poutierajte do sucha.

Dôkladná údržba a následné ošetrenie Rubio Monocoat Refresh

 1. Prípravok používajte vždy, keď je povrch na dotyk suchý a opotrebovaný používaním.
 2. Prach a nečistoty zotrite suchou handrou.
 3. Naneste hubkou alebo handričkou Rubio Monocoat Refresh. Použite iba minimálne množstvo prípravku.
 4. Nechajte pôsobiť. Po 2-3 minútach pôsobenia zotrite bavlnenou handrou do sucha.
 5. RMC Refresh musí byť úplne zotretý behom 15-20 min., preto pri väčších plochách pracujte po častiach.
 6. Plochu po olejovaní nechajte preschnúť cez noc.
 7. Prípravok používajte vždy, keď je povrch na dotyk suchý a opotrebovaný používaním.

Opravy škrabancov, fľakov, obnova a následné ošetrenie:

 1. Pri dlhšom pôsobení vody, tekutín... môžu zostať na povrchu fľaky.
 2. Škrabance a silné fľaky napr. od rôznych tekutín, odstráňte opatrne prebrúsením rovnomerným tlakom pomocou brúsneho papiera v smere vlákien dreva, pri celkovej obnove odstráňte všetky zbytky predchádzajúcich náterov. Plochu dobre očistite od prachu.
 3. Naneste rovnomerne hubkou alebo handričkou menšie množstvo oleja Rubio Monocoat Oil Plus, nechajte pôsobiť
 4. Behom 15-20 min po nanesení všetok prebytočný olej zotrite bavlnenou handričkou do sucha
 5. Plochu po olejovaní nechajte preschnúť cez noc.
 6. Podľa stupňa poškodenia sa potom postup opakuje.

Dôležité upozornenia:

! Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom amoniaku (čpavok), alkoholu, zmäkčovadiel a čistidlá s obsahom drsných látok.
! Používajte len nami doporučené čistiace a ošetrovacie prostriedky. Za škody spôsobené použitím nesprávnych prípravkov neručíme.
! Pozorne si prečítajte a dodržiavajte technické listy všetkých prípravkov, ktoré použijete.
! Ak použijete iný komerčný prostriedok na ošetrovanie olejovaných povrchov, riaďte sa pokynmi výrobcu a prípravok otestujte najskôr na menej viditeľnom mieste.

Zodpovednosť za vady

sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

- k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na ošetrovanie   nábytku,
-používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou (35 – 75%), alebo interiérovou teplotou (15 - 30°C), chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením,
Vysoké kolísanie teploty a vlhkosti v miestnosti vedú k rozpínaniu a sťahovaniu dreviny, čím sa môžu vytvárať praskliny v spojoch, tvarové deformácie. Na dlhodobý pekný vzhľad olejovaných a voskovaných drevených plôch zabezpečte v miestnosti čo najlepšie podmienky.
- umiestnením výrobku v blízkosti  sálavého tepla (krb,...)
- zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
- používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamáciu tovaru

nie je možné uplatniť:
- na tovar, ktorý bol vyrobený ''na objednávku" zákazníka vo veľkostnom  farebnom prevedení, ktoré je unikátne pre danú objednávku a nie je skladovým artiklom výrobcu ak sa vzťahuje na príčiny spojené s atypickým prevedením, kde boli prevedené zmeny a odchýlky od štandardného prevedenia,
- na farebnú odchýlku výrobku z masívneho dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite masívneho dreva, jeho vlastnostiam, chemickému a minerálovému zloženiu.
- na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a kresbou masívneho dreva do miery, ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami.

 

Prípravky na ošetrenie sa dajú objednať:
tel.: 033/7320161
e-mail: drevbyt [at] drevbyt.sk